photo of mercedes from raceism
Main stage of the event

Ticket – Raceism Event 2019

80.00

Bilety dostępne tylko na bramie w sobotę i niedziele!
Tickets available only on the gate on Saturday and Sunday!

 

3 Days Ticket / 3 Dniowy bilet

E-Ticket – po zakończeniu zamówienia, sprawdź skrzynkę mailową.

E-Ticket – after completing the order, check the email.

Out of stock

Description

Jedyne wydarzenie motoryzacyjne, dla którego do polski przyjeżdża 1000 aut z całej Europy i Azji (selekcja spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń)! Dziewięć lat ciężkiej pracy by stworzyć imprezę dla prawdziwych pasjonatów motoryzacji:

– 1000 topowych aut z całej Europy i Azji
– wyjątkowe drift show
– wystawcy od USA po Japonię
– międzynarodowy skład sędziowski
– największe marki w branży motoryzacyjnej
– koncerty

Otwarcie bram piątek 05.07.2019 godz. 10:00. Piątek będzie dniem otwartym dla posiadaczy biletów trzydniowych, kierowców, fotografów i filmowców. Wychodzimy naprzeciw kierowcom z odległych zakątków europy i Azji, którzy prosili by impreza trwała dłużej! To zrozumiałe, jeśli pokonują do Wrocławia kilka tysięcy kilometrów. Sobota będzie kluczowym dniem, gdy na obiekcie będą już wszyscy kierowcy, drifterzy, wystawcy oraz widzowie. W sobotę wytypujemy top 16 i przedstawimy sędziów. W sobotni wieczór widzimy się w na oficjalnym afterparty! Tradycyjnie w niedzielne południe rozdamy nagrody top 8!

Zapraszamy do “dołączenia” do wydarzenia na facebooku: the event 2018 – raceism.com
tam znajdziesz najświeższe informacje i zaakceptowane projekty!

Zapraszamy do obserwowania najświeższych informacji o wydarzeniu na instagramie @raceism_official

Dzieci do lat 7 wstęp wolny pod opieką dorosłego.
Bilet upoważnia do uczestnictwa w imprezie przez 3 dni oraz podczas koncertu.
Wydarzenie odbywa się na Stadionie Wrocław, al. Śląska 1, 54-118 Wrocław | Wejście od strony ul. Królewieckiej.

Harmonogram

PIĄTEK 05.07.2019

 • 10:00 – 18:00 Wystawa statyczna – 1000 aut
 • 12:00 – 13:00 Przywitanie
 • 13:00 – 15:00 Graffiti
 • 16:00 – 18:00 Drift (trening)
 • 16:00 – 17:00 Panel dyskusyjny z sędziami
 • 17:00 – 18:00 Panel dyskusyjny o designie w tuningu

SOBOTA 06.07.2019

 • 10:00 – 18:00 Wystawa statyczna – 1000 aut
 • 11:00 – 18:00 Driftshow
 • 12:00 – 12:30 Przywitanie, prezentacja sędziów
 • 15:00 – 16:00 Panel dyskusyjny na temat cardetailingu
 • 16:00 – 17:00 Panel dyskusyjny producentów felg
 • 17:00 – 18:00 Top16
 • 18:00 – 19:00 Bedoes | SBM Label – koncert
 • 22:00 – Afterparty wk lubie “Gray”; ul.Świętego Mikołaja 8, Wrocław

NIEDZIELA 07.07.2019

 • 11:00 – 17:00 Wystawa statyczna – 1000 aut
 • 11:00 – 17:00 Driftshow
 • 12:00 – 13:00 Rozdanie nagród Top8
 • 13:00 – 14:00 Panel dyskusyjny na temat driftingu

————–

The only one automotive event for which 1000 cars from all over Europe and Asia will arrive to Poland (selection from over ten thousand entries)! Nine years of hard work to create an event for real automotive enthusiasts:

– 1000 top cars from all over Europe and Asia
– unique drift show
– exhibitors from the us to japan
– the international jury
– best brands of the automotive industry
– concerts

The opening of the gates Friday 05/07/2018 10.00am. Friday will be an open day for three-day ticket holders, drivers, photographers and filmmakers. We meet drivers from far corners of Europe and Asia who have asked for a longer car show! This is understandable if they beat a few thousand kilometers to Wroclaw. Saturday will be the primary day when all drivers, drifters, exhibitors, and viewers will be on the site. On Saturday, we will select top 16 and present the judges. On Saturday evening, we’ll see you at the official after party! Traditionally, we will give away the top 8 prizes on Sunday afternoon!

We invite you to join the facebook event: the event 2018 – raceism.com
there you will find the latest information and accepted projects!

We invite you to watch the latest information about the instagram @raceismcom event

Children under 7 years free – under adult care.
The ticket entitles you to participate in the event via 3 days and during the after party.
The Event address: Stadionie Wrocław, al. Śląska 1, 54-118 Wrocław | Entrance from street Królewieckia.

Harmonogram

FRIDAY 05/07/2019

 • 10:00 – 18:00 Exhibition – 1000 cars
 • 12:00 – 13:00 Welcome
 • 13:00 – 15:00 Graffiti
 • 16:00 – 18:00 Drift (trening)
 • 16:00 – 17:00 Discussion panel with the judges
 • 17:00 – 18:00 Discussion panel about design in tuning

SATURDAY 6/07/2019

 • 10:00 – 18:00 Exhibition – 1000 cars
 • 11:00 – 18:00 Driftshow
 • 12:00 – 12:30 Welcome, presentation of the judges
 • 15:00 – 16:00 Discussion panel on cardetailing
 • 16:00 – 17:00 Discussion panel of wheel manufacturers
 • 17:00 – 18:00 Top16
 • 18:00 – 19:00 Bedoes | SBM Label – concert
 • 22:00 – Afterparty wk I like “Gray”; ul.Świętego Mikołaja 8, Wrocław

SUNDAY 07/07/2019

 • 11:00 – 17:00Exhibition – 1000 cars
 • 11:00 – 17:00 Driftshow
 • 12:00 – 13:00 Top8 Awards
 • 13:00 – 14:00 Discussion panel about drifting