Yourboxe Focus | Spain – TOP16

Cieszę się, że wracamy do regularnego prowadzenia bloga opisując właśnie ten samochód. Ford Cristiana jest świetnym odzwierciedleniem tego, z czym chciałbym, by Raceism był utożsamiany. Dowód na to, że nie trzeba mieć egzotycznej i drogiej bazy by zwrócić na siebie uwagę podczas międzynarodowej imprezy na wysokim poziomie. Potwierdzenie, że kluczem do sukcesu jest nieszablonowe myślenie i trochę gustu by zgarnąć TOP 16 pośród innych wyjątkowych 600 samochodów z całej Europy.

I am glad that we are back with regular blogging with describing of this car. Cristian’s Ford is a great example of the Raceism definition. Proof that not only and expensive and exotic base can get attention at the international car show. Confirmation that the key is a creativity and a bit of taste to grab TOP 16 between other ultimate cars from all over Europe.

Cristian postawił na mało popularną bazę na scenie tuningowej, Forda Focusa II generacji. By ta z pozoru nieciekawa baza mogła zachwycać musiała zostać przemalowana. Jaki kolor wybrać by zwracać na siebie uwagę i wyjść poza najbardziej powtarzalne rozwiązania? Indywidualnie dobrana pastelowa żółć okazała się świetnym pomysłem, obok tego „kanarka” nie da się przejść obojętnie!

Cristian bets on a not popular chassis on the tuning scene, Ford Focus second generation. If this seemingly uninteresting base could impress it has to be repainted. Which color to choose and skip the most repeatable solutions? An individually matched pastel yellow turned out to be a great idea, you can’t walk indifferent next to that „canary”!

Pozostało położyć perfekcyjnie spasowane auto na ziemi, ale do tego potrzebne było nietuzinkowe koło. Pierwotnie wybór był wyjątkowo nieoczywisty, klasyczne srebrne OZ Mito to nie jest ultra widowiskowa felga (na tym kole Cris przyjechał na Raceism). Jasne nadwozie mogło skłaniać do szukania ciemnego finishu koła – szczęśliwie nie tym razem! W połączeniu z żółtym kolorem auta i bielą dodatków, auto nabrało wyjątkowego charakteru. Zamierzony efekt został zrealizowany w 100%.

Enough to put a perfectly fitted car on the ground, but to do this you need an extraordinary wheel. The beginning of the selection was extremely unobvious, the classic silver OZ Mito’s is not an ultra-spectacular rim (Cris came here on racism). Bright colour of bodywork mostly fits to the dark finish of the wheel – luckily not this time! In combination with the yellow color, the car has got an exceptional character. The intended effect was achieved in 100%.

Kolejny stage to rozbudowanie big brake kitu D2 do 356mm z przodu i tyłu (!), na sześcio i cztero-tłoczkowych zaciskach. Nowy koncept dopełnieniły kute felgi tej samej firmy w 18 calach na których auto jest spasowane bezbłędnie. Ten Ford to świetny dowód na to, że z rozsądnym budżetem i skończoną liczbą modyfikacji da się zbudować coś wyjątkowego. Gratulujemy osiągniętego rezultatu Cristian!

The next stage was a D2 big brake kit with 356mm on the front and rear (!), with six and four-pistons calipers. A new concept was completed with the D2 forged wheels in 18 inches on which the car is fitted flawlessly. Ford is a great proof that with a reasonable budget and finished modifying list can be built something special. Congrats Cristian!

Modyfikacje: brak emblematów z boku i z tyłu auta, zderzak przedni ST, grill bez tablicy rejestracyjnej, listwy progowe ST, tylny zderzak Hirvonen 2008, pomarańczowe kierunkowskazy boczne, indywidualny żółty kolor, czarny matowy dach, air suspension D2 Racing z camber plates’ami, wyspa zaworowa Lift Performance, big front brake kit D2 Racing 6 tłoków 356x32mm, Big rear brake kit D2 Racing 4 tłoków 356x32mm, koła D2 Racing Forged przód: 9,5 „x 18” et 20, tył: 10 „x 18” et 1, pełna klatka, usunięty dywan, podłoga auta w kolorze nadwozia, tylna rozpórka z carbonu, fotele kubełkowe, adapter dzwigni zmiany biegów, radio 2 DIN, hybrydowa turbina, duży intercooler, przelotowy wydech, ponowne strojenie.

Modifications: no emblems on the side and rear of the car, ST front bumper, grill without licence plate place, ST side skirts, Hirvonen 2008 rear bumper, orange side turn signals, individual yellow color, black matt roof, air suspension D2 Racing with camber plates, 3P Management of Air Lift Performance, big brake kit D2 Racing front and rear (6 and 4 pots, 356x32mm discs), D2 Racing Forged wheels front: 9.5 „x 18” et 20, rear: 10 „x 18” et 1 , full safety cage, elimination of the interior carpet, interior painted of the body colour, handmade aluminum rugs, rear carbon strut, bucket seats, custom gearshift lever, 2 DIN radio, hybrid turbine, large intercooler, custom exhaust, ECU remapping.

Owner: CRISTIAN SAEZ DENGRA [Yourboxe]
Photo: POL ACENA [Thieffs]
Text: ADRIAN KAPICA [Raceism]