Photo back of Ferrari
Photo of RX7

Ticket – Ultrace 2020

3 Dniowy bilet

E-Ticket – po zakończeniu zamówienia, sprawdź skrzynkę mailową.

3 Days Ticket

E-Ticket – after completing the order, check the email.

79.00

W związku z obawami o to czy impreza odbędzie się w obliczu epidemii koronawirusa pragniemy poinformować, że jako organizatorzy podchodzimy odpowiedzialnie do zaistniałej sytuacji, która zmienia się z godziny na godzinę. Aktualnie nikt nie jest w stanie przewidzieć co wydarzy się w nadchodzących tygodniach. Dziś premier bezterminowo wstrzymał wszystkie imprezy masowe na terenie kraju, co oznacza, że pozostaje nam baczne obserwować sytuację w Polsce i Europie. W zależności od przebiegu wydarzeń w przyszłości możliwych jest kilka rozwiązań:

- W wariancie najbardziej optymistycznym, sytuacja w ciągu najbliższych tygodni się ustabilizuje, a zakaz zostanie zniesiony i impreza planowana na końcówkę czerwca (za trzy i pół miesiąca) odbędzie się bez żadnych przeszkód.

- W wariancie pesymistycznym zostanie przesunięta o kolejne dwa lub trzy miesiące, jeśli to rozwiąże istniejący problem, a uczestnicy będą mogli bezpiecznie wziąć w niej udział.

- W wariancie skrajnie pesymistycznym, wciąż postępującej pandemii COVID-19 w całej Europie impreza zostanie odwołana, a bilety zwrócone.

Podchodzimy do sprawy bardzo poważne, na bieżąco analizujemy informacje z kraju i ze świata. Jeśli tylko będziemy podejmowali wiążące decyzje, niezwłocznie Was o tym poinformujemy.

Pokaż więcej

Due to concerns about whether the event will take place in the face of the coronavirus epidemic, we would like to inform you as organizers that we approach this dynamically developing situation responsibly. Currently, no one can predict what will happen in the next weeks. Today, the prime minister has indefinitely suspended all mass events in the country, which means that we are only left to watch the situation in Poland and Europe. Depending on the course of events in the nearest future, several solutions may apply:

- The most optimistic. The situation will get back under control in the upcoming weeks and the ban will be lifted so the event planned for the end of June (over three and a half months from now) will take place with no changes.

- The pessimistic. The event will be postponed by two or three months if it will be necessary to solve the existing problem of the virus to allow the participants to safely take part of the show.

- The extremely pessimistic. Pandemic breakout COVID-19 throughout Europe, the event will be canceled and tickets refunded.

We do approach the matter very seriously and analyze the latest information from country to global. As soon as we make any significant decisions, we will inform you immediately.

Show More

Description

Jedyne wydarzenie motoryzacyjne, dla którego do polski przyjeżdża 1000 aut z całej Europy i Azji (selekcja spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń)! Dziewięć lat ciężkiej pracy by stworzyć imprezę dla prawdziwych pasjonatów motoryzacji:

– 1000 topowych aut z całej Europy i Azji
– wyjątkowe drift show
– wystawcy od USA po Japonię
– międzynarodowy skład sędziowski
– największe marki w branży motoryzacyjnej
– koncerty

Otwarcie bram piątek 26.06.2020 godz. 11:00. Wychodzimy naprzeciw kierowcom z odległych zakątków europy i Azji, którzy prosili, by impreza trwała dłużej! To zrozumiałe, jeśli pokonują do Wrocławia kilka tysięcy kilometrów. Sobota będzie kluczowym dniem, gdy na obiekcie będą już wszyscy kierowcy, drifterzy, wystawcy oraz widzowie. W sobotę wytypujemy top 16 i przedstawimy sędziów. W sobotni wieczór widzimy się w na oficjalnym afterparty! Tradycyjnie w niedzielne południe rozdamy nagrody top 8!

Zapraszamy do „dołączenia” do wydarzenia na facebooku: Ultrace 2020
tam znajdziesz najświeższe informacje i zaakceptowane projekty!

Zapraszamy do obserwowania najświeższych informacji o wydarzeniu na instagramie @raceism_official

Dzieci do lat 7 wstęp wolny pod opieką dorosłego.
Bilet upoważnia do uczestnictwa w imprezie przez 3 dni oraz podczas koncertu.
Wydarzenie odbywa się na Stadionie Wrocław, al. Śląska 1, 54-118 Wrocław | Wejście od strony ul. Królewieckiej.

The only one automotive event for which 1000 cars from all over Europe and Asia will arrive to Poland (selection from over ten thousand entries)! Nine years of hard work to create an event for real automotive enthusiasts:– 1000 top cars from all over Europe and Asia
– unique drift show
– exhibitors from the us to japan
– the international jury
– best brands of the automotive industry
– concerts

The opening of the gates Friday 26/06/2020 11.00am. We meet drivers from far corners of Europe and Asia who have asked for a longer car show! This is understandable if they beat a few thousand kilometers to Wroclaw. Saturday will be the primary day when all drivers, drifters, exhibitors, and viewers will be on the site. On Saturday, we will select top 16 and present the judges. On Saturday evening, we’ll see you at the official after party! Traditionally, we will give away the top 8 prizes on Sunday afternoon!

We invite you to join the facebook event: Ultrace 2020
there you will find the latest information and accepted projects!

We invite you to watch the latest information about the instagram @raceism_official

Children under 7 years free – under adult care.
The ticket entitles you to participate in the event via 3 days and during the after party.
The Event address: Stadionie Wrocław, al. Śląska 1, 54-118 Wrocław | Entrance from street Królewiecka.