Over The Top – The Event 2019

Jesteśmy we Wrocławiu, w Polsce, kraju znanym z beznadziejnych dróg, wódki i Papieża Polaka. Dla prawdziwych fanów serii Fast and Furious i nałogowych graczy Need for Speed, kraj ten staje się jednak skrawkiem nieba na ziemi. Patrząc na wszystko wokół, The Event 2019 – Raceism.com jest wydarzeniem zupełnie oderwanym od rzeczywistości, w której się narodził. A to, co działo się na tegorocznej edycji wielokrotnie przerosło oczekiwania osób, które były pewne, że o tuningu wiedzą wszystko, a o kulturze Stance mogą pisać książki. Impreza okazała się ogromnym zaskoczeniem od początku do samego końca!

We’re in Wrocław, Poland, the country known for the horrible motorways, the vodka, and the Polish Pope, however, for many, Poland is becoming a scrap of heaven on earth for true fans of the Fast and Furious series and the wet dream of Need for Speed addicts. Looking at everything around, The Event 2019 – Raceism.com is an event completely detached from the reality in which it was born, and all that happened during this year’s edition was beyond expectations of people who thought they know everything about tuning and can even write books about the stance culture. Huge, huge surprise from the beginning until the very end.

W perspektywie wystaw motoryzacyjnych, które pojawiły się w Europie na przestrzeni ostatnich kilku lat propozycji jest kilka. Jednak zdecydowanie mniej jest takich, na których pojawiają się praktycznie wszyscy organizatorzy podobnych do Raceism’u wydarzeń w Europie. Trendsetterzy z całego świata, liczni wystawcy i całe tuningowe ekipy przyjeżdżają na specjalnie na tę imprezę. Raceism jest aktualnie jedną z czołowych pozycji w swojej kategorii, a wieloletnie zaufanie marek takich jak Rotiform, AirLift czy Olimp Labs wobec organizatorów jest tego potwierdzeniem.

With the perspective of stance events in Europe that showed up during the last few years and are present until today, you can a pick few. However, there are definitely fewer those where most of organizers Raceism-like events appear. Trendsetters from all around the world, numerous sponsors and whole tuning crews are coming for the Event. Raceism is currently in the top of the events of its kind, and cooperation with brands like Rotiform, AirLift or Olimp Labs proves it and is evidence of great trust towards the organizer.

Zbliżając się do stadionu zdecydowanie nie trzeba było długo myśleć, czy The Event 2019 to miejsce, w którym ktokolwiek chce spędzić czas, widok dwudziestu tysięcy osób stojących w korkach na ulicach, kolejkach po bilety i wejścia utwierdzały w przekonaniu, że ten weekend należy do Raceism’u. Ogromny baner zawieszony na stadionie, widoczny z drugiego końca Wrocławia i scena skonstruowana z morskich kontenerów, obrandowanych logami Raceism i Rotiform sugerowała, że coś jest na rzeczy.

Approaching the Wroclaw’s Stadium, you didn’t really have to think long whether The Event 2019 is a place where anyone wants to spend time, the picture of several thousands of people being stuck in traffic around the stadium and waiting in line in front of the entrance were ensuring enough that this weekend belong to Raceism. Huge banner hanged right on the stadium most likely you could see it from the other side of the city and stage constructed out of the shipping containers branded with Raceism and Rotiform logos suggested quite clearly, there is something serious going on in there.

Z każdym krokiem w kierunku sceny czujesz, że nie masz już odwrotu. W środku widzisz to, czego na zewnątrz nie zobaczysz – RWB, Pandem, Rari, Lambo, Supra, GTR, RX7, M i AMG każdej generacji oraz inne rarytasy tak doskonałe, że trudno uwierzyć w to, na co patrzysz. A kiedy obejrzałeś 100 wozów to dopiero początek zabawy, bo nadal zostało ci 900 kolejnych!

With every step heading the main stage, you felt there is no retreat. There, inside you see all that you can’t find anywhere else: RWB, Pandem, rari, lambo, Supra, GTR, M and AMG of every generation and other rare cars, being so perfect that’s even hard to believe what you are actually looking at. And when you’re done with 100 cars, it’s just the beginning because another 900 more is waiting for you!

Śledząc social media wiedziałem, że wydarzenie jak co roku zostanie przeniesione na zupełnie nowy poziom. Niemal każdy kolejny post na fanpage’ach wywoływał natychmiastową dyskusję w środowisku. Ogłoszenie Kazuki’ego jednym z sędziów w Top16 to już sporo! Ale stary! On przywiózł Ferrari, z Japonii!

Following the social media of Raceism, I knew this event will be brought to a whole new level. Almost every new post on the fanpage resulted in immediate discussion in the community. Released news about Kazuki being Judge in Top16 was already an overkill. But man, he brought Ferrari, from Japan!

Dlaczego Kazuki? – zapytasz

Kazuki @kazuki_crossglow to prawdziwy sensei i powoli stance legenda – wielkie słowa pomyślisz jak na 25cio latka z Japonii, jednak to nie pomyłka, bo jak nazwać gościa, który modyfikuje legendarne samochody lat 80 i 90 takie jak Lamborghini Diablo, Ferrari F355, F328, Aston Martin Vantage, Porshe 911 964. Mało? Jak nazwać gościa, który pakuje swoje Ferrari do kontenera i wysyła je do Polski, żeby zaprezentować na Raceism 2019! Czy to Ferrari było tym, czego oczekiwaliśmy? Oczywiście, że tak! Tylko nielicznym udało się zrobić zdjęcie Testarossy bez tłumnie zebranych widzów dookoła. Perfekcyjna, idealnie spasowana na świetnych AutoStrada Modenach doskonale wpisujących się w klimat projektu. Astonishing!!!

Why Kazuki? – you may ask

Kazuki @kazuki_crossglow is a true sensei slowly turning to stance legend – big words, you may say as for 25yo Japanese boy, though there is nothing wrong in what I said, cause how would you call guy modding legendary 80’ and 90’ cars like Lamborghini Diablo, Ferrari F355, F328, Aston Martin Vantage, Porshe 911 964. Not enough? Good because he did way over it. How should I call a dude that is dropping his own Ferrari Testarossa to send it to Poland for the Raceism 2019 event? Was that the Ferrari we all expected to get? Oooh sure yes! Only a few were blessed to take pictures of Testarossa with no crowds around it. Perfect in every detail, ideally fitted on great AutoStrada Modena wheels amazingly corresponding with the whole vibe of the project. Astonishing!

Przwijam dalej. Bang! Kyzyl Saleem też jest!

@the_kyza dosłownie. Artysta koncepcyjny EA oraz Ghost Games. Projekty Kyzyl’a to prawdziwe arcydzieła w dziedzinie „virtual tuningu”. Kilka prac doczekało się odzwierciedlenia w rzeczywistości, a pierwsze z nich wykonane przez speców z Maxton Design mogliśmy podziwiać po raz kolejny w tym roku w nieco zmienionej wersji. Te unikatowe M4 LTO jest jedynym w swoim rodzaju przykładem na to, że projekt praktycznie niemożliwy do wykonania przy zaangażowaniu odpowiednich ludzi zdecydowanie skutkuje efektami nie do opisania. Chore poszerzenia, cannardsy, szerokie koła i świetny projekt oklejenia tworzy agresywny look, który ukręca karki.

Scrolling. Bang! Kyzyl Saleem is here as well!

@the_kyza literally an artist. Concept artist of EA and Ghost Games. Projects of Kyzyl are true masterpiece among the virtual tuning concepts. Few of his projects were brought to reality and the first one of those made by the professional’s from Maxton Design we could see once again this year in a slightly changed release. This unique M4 LTO is one of its kind example that almost impossible to be done the project with the right people involved  can effect in the indescribable result. Crazy sick widening, cannards, wide wheels and great vinyl design creates an aggressive and literally neck-breaking look.

Tegorocznym zwycięzcą została Toyota Mark II Gx71 Vladislav’a @shksays. Wóz wyposażony w autorski system zawieszenia Ace of Ace @aceoface.ru, czyli nowego gracza na rynku zawieszeń pneumatycznych, którego pomysłodawcą jest właśnie Vladislav. Auto to prawdziwie ikoniczna japońska konstrukcja będąca esencją lat 80. To jak poważnie właściciel podszedł do tematu można było zauważyć po otwarciu tylnych drzwi i dostrzeżeniu wyciętych nadkoli. Cała reszta to inspiracja modyfikacjami z epoki, customowe felgi i każdy absolutnie najmniejszy detal perfekcyjnie wykonany i spasowany prawdopodobnie lepiej niż w momencie wyjazdu z fabryki prawie 40 lat temu. Russia wins!

This year’s winning project was Toyota Mark II Gx71 of Vladislav @shksays. The car is equipped with Ace of Ace @aceoface.ru signature system, the new player in the air suspension game which Vlad is the owner of. This Toyota is a genuinely iconic Japanese bringing all best what 80’ was able to give. How far and how serious the owner get into lowering you could see after opening the rear doors and looking at wheel arch that doesn’t exist. Everything else is only great all best mods from the period, custom wheels and absolutely every smallest detail perfectly renovated and most likely fitted better than at the time when the car was leaving production lines almost 40 years ago. Russia wins!

Driftingowe show to już obowiązkowy punkt programu od kilku lat, jednak jak wszystko inne tegoroczny Drift też był „Next Level”. Niektórzy wspominali, że tam na dole, bokiem dryfowało ponad 60 wozów! Cytując jednego z widzów „I’ve been on many events already, but never saw anything like this drift show”. It was madness! I do tego czerwona Supra…

Drift show is already a must during the Raceism for a few years, though this year’s edition Drift went to “Next Level” again. Some said, down there in the drift zone over 60 cars were sliding and grinding! The bystander said: „I’ve been on many events already, but never saw anything like this drift show” It was madness! and that red Supra… hitting wild angles! 

Nie sposób oddać wszystkiego, co wydarzyło się podczas tego eventu, jednak wspomnieć należy o koncercie Bedoesa. Dobór artysty początkowo wydawał się bardzo kontrowersyjny, ale na pewno nie był przypadkiem. Po tym, co widziałem podczas koncertu, zdecydowanie trudno zgodzić się z każdym negatywnym komentarzem. Widząc na Raceismowej scenie artystę kontrolującego tysiące osób od momentu, kiedy postawił na niej pierwszy krok. Na imprezie drastycznie różniącej się od wszystkich innych, na których występował. Bedoes niepodważalnie zrobił to, co trzeba, kiedy było trzeba! Respect!

Its uneasy to relate every attraction during this event, but it’s worth to mention about Bedoes concert. Selection of an artist seemed quite controversial at first but it wasn’t a coincidence for sure. After what I saw during his concert, it’s definitely hard to agree with even a single negative comment. Looking at this artist on Raceism stage controlling crowd of over a thousand people from the first moment he step on it was just mad! And doing all of this on the event dramatically different than any other he ever performed. Bedoes unconditionally did what he had to do when he had to! Respect!

Jeżeli poprzedni rok podsumowany został stwierdzeniem „Impossible is nothing” to tegoroczna impreza jest  „Over the top”.

If last year was summarized with line „Impossible is nothing” then this year edition was far “Over the top!”

Niejednokrotnie miałem szansę usłyszeć, że właściciele samochodów to tylko bananowe dzieciaki lubiące drogo bawić się pieniędzmi, których nie zarobili. Jednak czym jest zdanie człowieka, który pyta jak jeździć tak niskim wozem? Są nas setki tysięcy, motoryzacyjnych fanatyków. 

Trzymajcie się razem! Twórzcie styl, inspirujcie, ulepszajcie swoje wozy. Na to liczymy w dzisiejszym świecie pozbawionym oryginalności.

I heard quite often that those car owners are just rich kids that simply like to play money they didn’t earn, people just looking for fame. However, should this comment change your life if it was said by the guy who just asked how to even drive this car if it’s so low. There are hundreds of thousands of us, car guys. 

Stay together! Keep up. Create style, inspire, improve your ride and be different! This is what we’re looking for in today’s copy-world!


Photos:
Adrian Wojtal | @kodakwhat
Damian Kurant | @dymha
Filip Flisek | @flichu93
Bartosz Kowalewski | @evoolander
Vlad Grebenyev | @grebenyev